شعری از جمشید مشکانی – Sophie Dahl


  چه دورند ازهم شهرهای این دنیا 

  نام این شهر: بوروس

  نام این ایرانی بی شهر: جمشید

  و تو چه سپید وبور

  اسلیمی چشم‌هایت چه خوشرنگ‌تر از آسمان فروردین مَمَسَنی

  اگر می‌دانستی از چه اقلیمی آمده‌ام تا این زمستان خیس و خونسرد

  از چارچوب گالوانیزه‌ات می‌آمدی بیرون

  خشک می کردی مرا در حوله گرم افسانه‌ای فنلاندی

  و آمیزشی به شیوه نورآباد می‌آموختی از من

  دختر خاموش ایستگاه اتوبوس

  در آگهی رنگین زیرپوش

برگرفته از :کتاب ترس – جمشید مشکانی
نشر باران -۲۰۰۲