دو شعر از و. م. آیرو

شب‌ها گاهی از يادِ تو خوابم نمی‌گيرد

و شب‌ها گاهی به يادِ تو می‌خوابم

در اين ميان لحظاتی هست كه بيدار می‌‏‏مانم

لحظاتی

كه در يادِ هيچ كس می‏‌خوابم

   

  از اين كه هنوز فكر می‏‌كنم هستم تعجب نمی‌كنم، چون هستم

  از اين كه هنوز فكر می‌‏كنم خواهم بود تعجب نمی‌كنم،

  چون فكر می‌‏كنم

  از اين كه هنوز فكر می‌كنم مرده‌ام تعجب نمی‌‏كنم،

  چون زندگی می‌كنم

  از اين كه هنوز فكر می‌كنم حرفی برای گفتن دارم تعجب می‌‏كنم

  چون فكر نمی‌كنم!

برگرفته از کتاب : داد نزن دراین آینه کسی نیست!