گفتگو با هوشنگ گلشیری

    هیولای درون

    گفتگوی میترا شجاعی با هوشنگ گلشیری
    این گفت‌‌وگو را می‌توانید در اینجا بخوانید.