رژیم لاغری نیچه
  از فراسوی نیک و بد کلوچه‌ها
  تا اراده‌ی معطوف به قدرت سس سالاد
  دست‌پیچ مرغ هگل با سبزی‌جات اسپینوزا
  دنده گوساله کبابی هابس و«رساله نشاسته» کانت
  چنین خورد زدتشتوودی آلن، نیویورکر، ۳ ژولای ۲۰۰۶ 

  رقاص ِ جناب وكیل كری كوسكی – ویتولد گومبرویچ