«سعی نکن»- در باره‌ی بوکوفسکی


    در قلعه‌ای به نام چشم‌انداز اقیانوس در سن پدرو، واقع در پارک یادبود گرین هیلز، نویسنده را برای آرامش ابدی به خاک سپردند. بر لوح گور او تصویری است از یک بوکس‌باز که بالای سر او نوشته شده است:
    «سعی نکن!»

    مرگ در جیب پشتی ـ مقاله‌ای در باره‌ی بوکوفسکی