بیژن الهی · شعر ایران

تابوتی بی‌سرپوش – بیژن الهی

   

  در آخرین حنجره
  من
  بادبان‌های بی‌شمار می‌بینم.
  و به هنگام روز
  همین امروز
  صدای افتادن میوه‌های رسیده را
  بر زمین سرد
  می‌شنوم.

  اما هنوز
  لغتی به شعر نیافزوده‌ام
  که آفتاب
  کاغذ را از سایه‌ی دستم
  می‌پوشاند

  سوزن
  می‌درخشد و
  کج شده ست!
  در آفتاب ملایم
  از زیر درختان ملایم‌تر

  از پی تابوتی بی‌سرپوش
  روانه‌ایم و روان بودیم
  و سایه گلی
  ناف مرده را
  پوشانده ست.