سه شعر:ریموند کارور، مترجم: خلیل پاک‌نیا

  از مجموعه شعر: «بی‌خوابی زمستانی»
   

  زیر سیگاری

  می‌توانید مثلا داستانی در باره‌ی این زیر سیگاری و یک زن و مرد بنویسید. اما زن و مرد همیشه دوقطب داستان شما هستند. قطب شمال و جنوب. هر داستانی این دو قطب را دارد. زن و مرد. «آنتوان چخوف»

  پشت میزِ آشپزخانه در آپارتمان دوستان‌ِ زنش تنها نشسته‌اند. وقت دارند ساعتی تنها باشند، بعد آن‌ها برمی‌گردند. بیرون مثل دم اسب باران می‌بارد، برف‌های هفته‌ی گذشته دارند آب می‌شوند. سیگار می‌کشند و زیرسیگاری را پُر می‌کند… شاید تنها یکی‌‌شان سیگار می‌کشد… مرد سیگار می‌کشد! مهم نیست. به هر حال زیر سیگاری دارد پُر می‌شود از ته‌سیگارها و خاکستر.

  چیزی نمانده زن بزند زیر گریه. در واقع، به مرد التماس کند، گرچه غرور دارد و در زندگی‌اش هرگز برای هیچ چیز التماس نکرده . مرد می‌فهمد دارد چه اتفاقی می‌افتد. نشانه‌ها را در گرفتگی صدای زن می‌بیند وقتی انگشتانش را در موهایش فرو می‌کند، چیزی که از مادرش به او رسیده. مرد صندلی‌اش را عقب می‌کشد، بلند می‌شود، به جانب پنجره می‌رود… ای کاش فردا بود و در مسابقه اسب‌دوانی بودم … ای کاش بیرون بودم و زیر چتر قدم می‌زدم… دستی بر سبیلش می‌کشد و آرزو می‌کند هر جایی بود به جز این‌جا. اما هیچ جایی و هیچ راهی ندارد . به خاطر خودشان هم که شده باید ظاهر ِقضیه را حفظ کند. خدا می‌داند هرگزتصور نمی‌کرد کار به این‌جا بکشد . اما حالا غرق شده یا دارد دست و پا می‌زند. یک حرکت اشتباه و دوستان ِ زنش را هم از دست می‌دهد.

  نفس‌زدن ِ زن کند می‌شود . به مرد نگاه می‌کند اما چیزی نمی‌گوید. می‌داند یا بو برده کار دارد به کجا می‌کشد. دستی بر چشمش می‌مالد، به جلو خم می‌شود و سرش را توی دست‌هاش فرو می‌برد . تا حال چند بار این کار را کرده، اما نمی‌داند چه چیز او را چنین پریشان می‌کند. مرد روی برمی‌گرداند و دندان قروچه می‌کند. سیگاری روشن می‌کند. قوطی کبریت را تکان می‌دهد . لحظه‌ای کنار پنجره می‌ایستد.

  بعد برمی‌گردد، به طرف میز می‌رود می‌نشیند و آه می‌کشد. قوطی کبریت را توی زیرسیگاری می‌اندازد. زن دست ِ مرد را لمس می‌کند، مرد می‌گذارد دستش را در دست بگیرد، چرا که نه؟ چه ضرری دارد؟ بگذار بگیرد. مرد تصمیمش را گرفته. انگشتان ِ مرد را غرق بوسه می‌کند. قطره‌های اشک بر مچ دستِ مرد می‌چکد.

  به سیگارش پکی می‌زند و به زن نگاه می‌کند مثل آدمی که بی تفاوت نگاه کند به ابر، به درخت، به گندم‌زاری در غروب. چشم‌هاش را نزدیک ِ دود سیگار می‌برد . گاه گاهی خاکسترش را توی زیرسیگاری می‌تکاند، انگار منتظر است تا گریه‌ِ زن تمام شود.

  همسرم

  همسرم با لباس‌هاش غیبش زده
  تنها یک جفت جوراب جا گذاشته
  و شانه‌ای که پشت ِ تخت افتاده.

  جوراب‌های خوشگلش را باید نشان‌تان دهم
  و این موی سیاه و سفت را
  که لای دندانه‌های شانه، گیرکرده.

  جوراب‌ها را در کیسه‌ی زباله می‌اندازم
  شانه را نگه می‌دارم و استفاده می‌کنم
  تنها تخت است که غریب افتاده و
  نمی‌شود بی‌خیالش شد.

  با احتیاط

  در همان حال که هوا تاریک بود و می‌خواست شعری بنویسد
  مطمئن بود یکی دارد به او نگاه می‌کند
  قلم را گذاشت روی کاغذ و به دور و برش نگاه کرد
  زود از جا بلند شد و اتاق‌ها را گشت
  ملافه‌ها را زیر و رو کرد اما هیچ چیز نبود
  نمی‌خواست ریسک کند
  چراغ‌ها را خاموش کرد و در تاریکی نشست
  آن‌قدر پیپ کشید تا دل‌شوره از دلش رفت و
  هوا روشن شد
  به کاغذِ سفیدش نگاه کرد
  بعد بلند شد و
  دوباره در اتاق گشت
  تنها صدای نفس‌هایش می‌آمد
  باز هم هیچ چیز. معلوم است،
  هیچ چیز.

ترس: ریموند کارور

  دو برداشت از یک شعر 

  ترس: ریموند کارور، ترجمه‌ی احمد یاشار صارمی

  ترس: ریموند کارور
  ترجمه: خلیل پاک‌نیا

  ترس از دیدن ماشین پلیس که در کوچه می‌پیچد
  ترس از به خواب رفتن در شب
  ترس از به خواب نرفتن
  ترس از بازگشت ِ‌ِ گذشته‌
  ترس از گریز ِ حال
  ترس از صدای ِِ تلفن در دل ِ شب
  ترس از توفان ِ صاعقه
  ترس از زن نظافتچی که لکه‌ای بر گونه دارد!
  ترس از سگ‌ها که گفته‌اند گاز نمی‌گیرند
  ترس از اضطراب!
  ترس از شناسایی جسد دوست
  ترس از ته کشیدن پول
  ترس از زیاد داشتن، گرچه این را مردم باور نمی‌کنند
  ترس از پرونده‌های وضع ِ روانی
  ترس از زود یا دیر رسیدن
  ترس از دست‌خط ِ بچه‌هایم روی پاکت ِ‌نامه‌ها
  ترس از این‌که زودتر از من بمیرند و احساس کنم مقصرم
  ترس از زندگی با سال‌های پیری‌ مادرم، و سال‌های خودم
  ترس از سر درگمی
  ترس از امروز که با یادداشت غمگینی تمام شود
  ترس از بیدار شدن و دیدن این‌که تو رفته‌ای
  ترس از دوست نداشتن و کم دوست داشتن
  ترس از این‌که آن‌چه دوست دارم برای آن‌ها که دوست‌شان‌ دارم مرگ بیاورد
  ترس از مرگ
  ترس از زندگی ِ طولانی
  ترس از مرگ

  از من گفتن .

  FEAR:Raymond Carver

  از مجموعه شعر: «بی‌خوابی زمستانی»
   

  سه شعر
  ریموند کارور
  ترجمه: خلیل پاک‌نیا

  زیر سیگاری

  می‌توانید مثلا داستانی در باره‌ی این زیر سیگاری و یک زن و مرد بنویسید. اما زن و مرد همیشه دوقطب داستان شما هستند. قطب شمال و جنوب. هر داستانی این دو قطب را دارد. زن و مرد. «آنتوان چخوف»

  پشت میزِ آشپزخانه در آپارتمان دوستان‌ِ زنش تنها نشسته‌اند. وقت دارند ساعتی تنها باشند، بعد آن‌ها برمی‌گردند. بیرون مثل دم اسب باران می‌بارد، برف‌های هفته‌ی گذشته دارند آب می‌شوند. سیگار می‌کشند و زیرسیگاری را پُر می‌کند… شاید تنها یکی‌‌شان سیگار می‌کشد… مرد سیگار می‌کشد! مهم نیست. به هر حال زیر سیگاری دارد پُر می‌شود از ته‌سیگارها و خاکستر.

  چیزی نمانده زن بزند زیر گریه. در واقع، به مرد التماس کند، گرچه غرور دارد و در زندگی‌اش هرگز برای هیچ چیز التماس نکرده . مرد می‌فهمد دارد چه اتفاقی می‌افتد. نشانه‌ها را در گرفتگی صدای زن می‌بیند وقتی انگشتانش را در موهایش فرو می‌کند، چیزی که از مادرش به او رسیده. مرد صندلی‌اش را عقب می‌کشد، بلند می‌شود، به جانب پنجره می‌رود… ای کاش فردا بود و در مسابقه اسب‌دوانی بودم … ای کاش بیرون بودم و زیر چتر قدم می‌زدم… دستی بر سبیلش می‌کشد و آرزو می‌کند هر جایی بود به جز این‌جا. اما هیچ جایی و هیچ راهی ندارد . به خاطر خودشان هم که شده باید ظاهر ِقضیه را حفظ کند. خدا می‌داند هرگزتصور نمی‌کرد کار به این‌جا بکشد . اما حالا غرق شده یا دارد دست و پا می‌زند. یک حرکت اشتباه و دوستان ِ زنش را هم از دست می‌دهد.

  نفس‌زدن ِ زن کند می‌شود . به مرد نگاه می‌کند اما چیزی نمی‌گوید. می‌داند یا بو برده کار دارد به کجا می‌کشد. دستی بر چشمش می‌مالد، به جلو خم می‌شود و سرش را توی دست‌هاش فرو می‌برد . تا حال چند بار این کار را کرده، اما نمی‌داند چه چیز او را چنین پریشان می‌کند. مرد روی برمی‌گرداند و دندان قروچه می‌کند. سیگاری روشن می‌کند. قوطی کبریت را تکان می‌دهد . لحظه‌ای کنار پنجره می‌ایستد.

  بعد برمی‌گردد، به طرف میز می‌رود می‌نشیند و آه می‌کشد. قوطی کبریت را توی زیرسیگاری می‌اندازد. زن دست ِ مرد را لمس می‌کند، مرد می‌گذارد دستش را در دست بگیرد، چرا که نه؟ چه ضرری دارد؟ بگذار بگیرد. مرد تصمیمش را گرفته. انگشتان ِ مرد را غرق بوسه می‌کند. قطره‌های اشک بر مچ دستِ مرد می‌چکد.

  به سیگارش پکی می‌زند و به زن نگاه می‌کند مثل آدمی که بی تفاوت نگاه کند به ابر، به درخت، به گندم‌زاری در غروب. چشم‌هاش را نزدیک ِ دود سیگار می‌برد . گاه گاهی خاکسترش را توی زیرسیگاری می‌تکاند، انگار منتظر است تا گریه‌ِ زن تمام شود.

  زنم

  زنم با لباس‌هاش غیبش زده
  تنها یک جفت جوراب جا گذاشته
  و شانه‌ای که پشت ِ تخت افتاده.

  جوراب‌های خوشگلش را باید نشان‌تان دهم
  و این موی سیاه و سفت را
  که لای دندانه‌های شانه، گیرکرده.

  جوراب‌ها را در کیسه‌ی زباله می‌اندازم
  شانه را نگه می‌دارم و استفاده می‌کنم
  تنها تخت است که غریب افتاده و
  نمی‌شود بی‌خیالش شد.

  با احتیاط

  در همان حال که هوا تاریک بود و می‌خواست شعری بنویسد
  مطمئن بود یکی دارد به او نگاه می‌کند
  قلم را گذاشت روی کاغذ و به دور و برش نگاه کرد
  زود از جا بلند شد و اتاق‌ها را گشت
  ملافه‌ها را زیر و رو کرد اما هیچ چیز نبود
  نمی‌خواست ریسک کند
  چراغ‌ها را خاموش کرد و در تاریکی نشست
  آن‌قدر پیپ کشید تا دل‌شوره از دلش رفت و
  هوا روشن شد
  به کاغذِ سفیدش نگاه کرد
  بعد بلند شد و
  دوباره در اتاق گشت
  تنها صدای نفس‌هایش می‌آمد
  باز هم هیچ چیز. معلوم است،
  هیچ چیز.

   

عشق، بی‌گمان


  ◄»عشق، بی‌گمان«، گزیده‌ای است شامل ۴۰ شعر از کارلوس درموند دِ آندرانده، شاعر بزرگ برزیل ، مقاله‌ی پایانی این مجموعه شعر به نام » آخرین حجاب ِ جان» به معرفی این شاعر و بررسی زبان شعری او می‌پردازد.
  مترجم: کوشیار پارسی، چاپ الکترونیکی(پ. د. اف) » باغ در باغ»
  صبحی بود در ماه مِه
  کارلوس دروموند د ِ آندراده
  مترجم: کوشیار پارسی 

  صبحی بود در ماه مِه
  پس آن‌گاه:
  بوسید آن ِ مرا

  هواپیماها به پرواز
  غرش ِ رعد
  بوسید آن ِ مرا

  سال‌های کودکی و نوجوانی‌م
  سال‌های آینده‌م
  شکفتند در نزدیک شدن به هم

  بوسید آن ِ مرا

  پرنده بر درخت می‌خواند
  به ژرفای درخت
  به ژرفای زمین، در من، در مرگ

  مرگ و بهار به خامی
  رقصان به گِرد ِ آب
  آبی که تشنه‌گی دوچندان می‌کرد

  هنوز آن ِ مرا می‌بوسید

  هر چه که بودم
  هر چه که ممنوع بود برام
  معنایی نداشت دیگر

  جز همان گل‌بهی‌ ِ پیچ در پیچ
  و گل ِ داغ، شعله‌
  و خلسه بر علف

  هنوز آن ِ مرا می‌بوسید

  به قدسی‌ترین بوسه‌ها
  خلوص تن می‌زد
  از آن‌چه می‌بخشیدندش

  نه تواضع کنیزکی
  زانو زده به سایه
  که جام ِ زهر ِ شه‌بانویی

  که می‌شود از آن ِ من
  چیزی سیال در خون ِ من
  نرم و کند به فرود آمدن

  هم‌چون قدیسی که
  باور ِ آسمانی‌ش را می‌بوسد
  در انجام ِ وظیفه

  می‌بوسید و می‌بوسید آن ِ مرا

  به اندیشه‌ی مردان ِ دیگر
  که سر و کار داشتم باشان
  زندانی ِ این جهان

  قلمروم به گسترش
  از کرانه‌های دور
  و او، که نیمه شده در جمله‌هام

  می‌بوسید آن ِ مرا

  فصل ِ بودن
  راز ِ هستی
  سوء تفاهم عشاق

  موج‌هایی آرام
  به مرگی در ساحل دور
  و شهر که بیدار می‌شود

  درخشش جواهرگون
  و نفرتی وانهاده
  و انقباض که آمد در باد

  تا مرا ببرد با خود
  اگر که خزانی‌م نکند
  هم‌چون کسی به شانه کردن موهاش

  گشاده‌ام کرد
  به مرکز ِ دایره‌ای
  در بخار ِ کهکشان

  می‌بوسید آن ِ مرا
  می‌بوسید مرا
  تا بمیرد در بوسه
  و برخیزد در ماه مِه
  به ساعت ِ اکنون

  آن‌چه در بستر روی می‌دهد

  (آن‌چه در بستر روی می‌دهد
  راز آن کسی است که عشق می‌ورزد.)

  راز آن‌که عشق می‌ورزد
  تنها لذتی گذرا نیست
  که به ژرفای جان‌مان می‌رود
  و می‌خیزد از این خاک
  دور از جهان
  که تن، تنی دیگر می‌یابد
  و به شتاب می‌رود در اندرون‌اش،
  صلح معنایی بس بزرگ‌تر می‌یابد،
  صلح، چونان مرگ، بی‌خاک
  چونان نیروانا، فالوسی خوابیده.

  آه بستر، آه شیرینی، لالایی ِ شیرین،
  بخواب فرزندم، بخواب، بخواب فرزندم،
  و اکنون یوزپلنگ ِ خشمگین خوابیده است،
  اکنون مهبل ِ بی خیال خوابیده است،
  آژیر خوابیده است
  آخرین یا پیش از آخرین
  و فالوس خوابیده است،
  حیوان ِ وحشی ِ خسته.
  بخواب حالا، آه قلم
  بر صفحه‌ی مهبل.
  بگذار عشق‌ورزان سکوت کنند،
  میان ملافه‌ها و پرده‌ها
  خیس از منی
  و از راز آن‌چه در بستر روی می‌دهد.

شعرهای عاشقانه‌ی ریموند کارور


  درآمد، گزینش و برگردان: کوشیار پارسیدر دفتر شعر All of Us [همه‌ی ما]، از ریموند کارور که به سال ۱۹۹۶ منتشر شده است، یک شعر- نثر[Some Prose on Poetry] آورده شده است. در این شعر- نثر با ریموند کارور هژده ساله رو به روییم که آن زمان ازدواج کرده و خرج زندگی‌ش را با بردن دارو از داروخانه‌ای در یاکیما [Yakima]، شهرکی در نزدیکی واشینگتن شرقی درمی‌آورد. روزی باید دارو را به خانه‌ی مرد بسیار پیری می‌برد که از او خواست تا در اتاق پذیرایی منتظر بماند که چک حواله را بنویسد. در همه جای اتاق، کتاب پخش و پلا بود و قفسه کتابی نیز در اتاق وجود داشت. این نخستین بار بود که کارور جوان قفسه کتاب می‌دید. روی میز و میان کتاب‌ها، مجله‌ای با نام غریب ِ شعر [Poetry] وجود داشت. کارور آن را برداشت و برگ زد. نوشته است که با ولع مجله را برگ زده و بعد کتابی برداشته که پر از شعر و نوشته بوده و تکه‌هایی را خوانده است. وقتی پیرمرد برمی‌گردد، مجله و کتاب را به کارور می‌بخشد و می‌گوید: 

  “Maybe You’ll write something yourself someday, if you do, you’ll need to know where to send it.”

  [شاید روزی خودت هم بنویسی، اگر بنویسی باید بدانی به کجا بفرستی.]
  می‌دانیم که بعد چه شد. کارور نیز ‌دانست. اما این جمله‌ی کارور را که از آن دیدار نوشته، دربست باور دارم:

  I didn’t know just what, but I felt something momentous happening.

  [نمی‌دانستم چه، اما احساس کردم که چیز مهمی دارد اتفاق می‌افتاد.]
  بیست و هشت سال بعد، به سال ۱۹۸۴، کارور نخستین شعرهاش را برای مجله‌ی شعر فرستاد. آن زمان تجربه‌ی زیاد زندگی را پشت سر گذاشته بود. زندگی نویسنده‌ی مشهور داستان کوتاه، آدم الکلی، اهل ِ به هم زدن رابطه با زنان، خروس جنگی ِ بزن بهادر. شش سال بعد به او هشدار داده شد: اگر این‌گونه پیش برود، بیش از شش ماه زنده نخواهد ماند. کارور نوش‌خواری را کنار گذاشت و یازده سال دیگر زیست. تا آخرین دم ِ زندگی نوشت، حتا به زمانی که تومور مغزی داشت و سه چهارم ریه‌اش در چنگال ِ سرطان بود. میان سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۹ –سال ِ مرگ او- که در دفترهای

  ( Fires,۱۹۸۳) ،(Where Water Comes Together with Other Water,۱۹۸۵)،(Path to the Waterfall,۱۹۸۹)

  – پس از مرگ منتشر شدند. شعر کارور، درست مثل داستان‌هاش به شفافیت بلور و هم‌زمان به تمامی نفوذناپذیرند. خواندن ِ کارور دانستن ِ این است که مطلب از چه قرار است و مطلب از چه قرار است برای هرکسی قابل بازشناسی است. نومیدی، اندوه، عشق، وجد و خلسه و زیر این آسمان کبود هیچ چیز تازه‌ای نیست. اما در هر جمله‌ش احساس می‌کنی که چیزی بیش از آنی هست که می‌خوانی. به گمان من، دلیل‌اش این است که کارور با شرح ِ دقیقی که می‌دهد، ارزش هرچیزی را به آن بازمی‌گرداند. نامه‌ی نوشته شده با پر ِ مرغ ِ زرین پر به دست‌مان می‌رسد. بازش که می‌کنیم، دیدار تازه‌ای داریم با یادهامان از عشق و می‌دانیم، به دقت، که چه اندازه یک دیگر را دوست داشته‌ایم و می‌داریم.
  به پندار ِ کارور هر شعری عاشقانه است. این گفته‌ی او با نگاه سرشار از عشق‌اش به جهان پیرامون اثبات می‌شود. حتا در ژرف‌ترین گاه ِ سقوط به الکل نیز نگذاشت تا این نگاه، تیره و مات شود. نفرت، نیز ناسازگاری و بیزاری هرگز در او خانه نیافت. شفقت همیشه و در هر حال حضور دارد و همیشه خواستن و نیاز به این که در سر ِ دیگری چه می‌گذرد. تس گالاگر [Tess Gallagher] بیوه‌ی کارور در درآمدش بر دفتر شعر All of Us [همه‌ی ما]، به سطری از یکی از شعرهای کارور اشاره می‌کند که کارور خوشه‌ی نارس گندم می‌خورد تا درک کند که غازهای جوان چرا این همه چریدن دوست دارند. این کار کارور نشانه‌ای از زندگی خود او نیز دارد. در شعرهای عاشقانه نیز تلاشی از همین دست دیده می‌شود برای کشف ِ راز ِ عشق. و نیز البته راز ِ خود ِ شعر. هم‌زمان شعرهای او ابراز عشق‌اند، به شعر، و نیز به عشق.

  ماه مه ۲۰۰۶

  هنوز هم به جست و جوی شماره یک

  حالا که پنج روز است رفته‌ای،
  هر چه بخواهم سیگار می‌کشم، هر جا که بخواهم.
  نان سوخاری درست می‌کنم و
  با مربا و گوشت دودی خوک می‌خورم.
  وقت به بی‌هوده‌گی می‌گذرانم.
  به خودم می‌رسم.
  اگر حال‌اش را داشته باشم در ساحل قدم می‌زنم.
  و حال‌اش را دارم، تنها و
  انباشته از یادهای جوانی‌م.
  آدم‌هایی که بسیار دوست‌ام می‌داشتند.
  و او که بیش از هرکسی دوست‌اش می‌داشتم.
  یکی پس از دیگری.
  با خودم می‌گویم که درست همان کاری را می‌کنم که می‌خواهم
  حالا که رفته‌ای!
  اما یک کار نمی‌کنم.
  در بسترمان بی تو نمی‌خوابم.
  نه. این را بی تو بر خود روا نمی‌دارم.
  می‌خوابم به هرجای لعنتی که بخواهم-
  جایی که بی تو به‌تر می‌خوابم
  و نمی‌توانم آن گونه که می‌خواهم در آغوشت کشم.
  بر راحتی ِ شکسته‌ی اتاق ِ کارم.

  روزهای کهنه

  نشسته در برابر تله‌ویزیون چرت می‌زدی
  اما هنوز به بستر نرفته بودی که زنگ زدی.
  خوابیده بودم یا نیم‌خواب،
  به گاهی که زنگ تلفن به صدا درآمد.
  می‌خواستی بیش‌تر بگویی از جشنی که گرفته بودی.
  و این‌که جای مرا خالی کرده بودید.
  گفتی، درست مثل گذشته، و خندیدی.
  غذا وحشت‌ناک بود.
  وقتی غذا سر میز آمد همه بدمست بودند.
  همه از جشن راضی بودند، عالی، محشر،
  بی نظیر، تا که کسی نامزد ِ دیگری را با خود به بالا برد.
  بعد کسی کارد برداشت.

  اما تو رفتی در برابر آن مرد ایستادی
  وقتی داشت به بالا می‌رفت
  و حرف زدی باش و به پایین‌اش کشاندی.
  گفتی به زحمت جلوی فاجعه را گرفتی، و باز خندیدی.
  دیگر به یاد نمی‌آوردی از آن پس چه روی داد.
  آدم‌ها بارانی‌شان را برداشتند و رفتند.
  باید چند دقیقه‌ای در برابر تله‌ویزیون به خواب رفته باشی
  زیرا وقتی سرت داد کشید که براش نوشیدنی بیاوری، بیدار شدی.
  به هرحال، تو در پیتزبورگی
  و من این‌جا، در شهرکی آن سوی کشور نشسته‌ام.
  هرکسی از زندگی‌مان بیرون رفته است اکنون.
  می‌خواستی زنگ بزنی و احوال بپرسی.
  و بگویی که به من فکر می‌کرده‌ای، و به گذشته.
  و بگویی که دلت برام تنگ است.

  در آن دم باید به سال‌های گذشته فکر می‌کردم
  و آن زمان که تلفن‌ها با صدای زنگ‌شان می‌لرزیدند.
  و به آدم‌هایی که صبح زود
  وحشت زده به در می‌کوبیدند.
  به وحشت دورن اعتنا نکن.
  به یاد آوردم، شام‌های پرگوشت را.
  کاردهای نهاده در این‌جا و آن‌جا
  به انتظار پوسیدن.
  رفتن به بستر و آرزوی بیدار نشدن.

  گفتی، دوست‌ات دارم، برو [Bro]
  و بعد هق هق کردیم.
  گوشی را چنان نگه داشته‌بودم که انگار بازوی یار بود.
  و می‌خواستم دعا کنم برامان
  که دستان‌ام را دور تو حلقه کنم، معشوقه‌ی کهن.
  من هم دوست‌ات دارم، برو
  این را گفتم، و آن‌گاه گوشی را گذاشتیم.

  عصر

  در حال نوشتن، بی نگاه کردن به دریا،
  احساس کرد نوک ِ قلم‌اش دارد می‌لرزد.
  مد از ساحل ِ شنی فراز آمد.
  اما این نیست.
  نه، به این خاطر است که زن همان دم
  برهنه پا به اتاق می‌گذارد.
  خوابالود، و دمی سرگشته بی که بداند کجاست.
  موی پیشانی‌اش را تاب می‌دهد.
  با چشمان بسته و سر به زیر افکنده بر توالت می‌‌نشیند.
  پاها از هم باز.
  او را می‌بیند از لای در.
  شاید به یاد می‌آورد آن چه را که امروز صبح روی داد.
  زیرا دمی بعد یک چشم باز می‌کند و نگاهی به او.
  و شیرین لب‌خند می‌زند.

  خیابان اتحاد: سان فرانسیسکو، تابستان ۱۹۷۵

  آن روزها هنوز به جایی می‌رفتیم.
  آن یک‌شنبه عصر اما آرام بودیم.
  نشسته به دور میز، نوشیدن و گپ خودمانی.
  جشنی که گه گاه دست می‌داد از آن جمعه‌ی سال پیش.
  آن گاه که معشوق ِ هم‌سر ِ گای* او را از آپارتمان بیرون انداخت، آمد بالا.
  ناسلامتی، جشن تولد گای نزدیک است.
  هفته‌ای یک‌دیگر را ندیده‌اند، چیزی از این دست.
  گای او را در آغوش می‌کشد، اندکی، چیزی براش می‌ریزد.
  جایی براش سر میز دست و پا می‌کند.
  هر کسی می‌خواهد بداند حال زن چطور است و غیره و غیره.
  اما زن محل نمی‌گذارد.
  به این الکلی‌ها.
  به روشنی حالش بد است و مثل همیشه حاضر در جمعی ناجور.
  می‌خواهد بداند، گای لعنتی کدام گوری بوده است؟
  جرعه‌ای می‌نوشد و نگاهی به او می‌اندازد انگار که مغزش از کار افتاده.
  جوشی بر چانه‌ش می‌بیند، مویی‌ست رشد کرده در زیر پوست
  اما پر از چرک و بد شکل.
  زن در حضور همه می‌پرسد: «کُس ِ چه کسی رو این اواخر لیس زدی؟»
  با نگاهی از خشم به جوش ِ چانه‌ی او.
  مست بودم و به یاد ندارم او در جواب چه گفت.
  شاید گفت، با زرنگی:»نمی‌دونم کی بود؛ اسمش یادم رفته.»
  به هرحال، زنش چیزی تاول‌گون داشت،
  شاید تب‌خال، بر گوشه‌ی لب،
  پس به‌تر بود دهان‌اش را ببندد.
  بعدهم مثل همیشه پیش می‌آید:
  گرفتن دستان یک‌دیگر و خندیدن، مثل ما، به چیزی اندک یا هیچ.

  بعدتر، در اتاق نشیمن
  وقتی فکر کرد همه برای خوردن همبرگر بیرون رفته اند،
  کیرش را ساک زد جلوی تله‌ویزیون.
  و گفت:»از ته قلب، حروم‌زاده!»
  و عینک از چشم‌اش برداشت.
  عینک به چشم داشت وقتی با او عشق ورزید.
  به اتاق رفتم و گفتم:»دوستان این کارو با هم نکنین.»
  محل نگذاشت و از خود نپرسید من از زیر کدام سنگی پیدام شده.
  تنها چیز که گفت:»کی از تو چیزی پرسید، ولگرد عوضی؟»
  گای عینک به چشم گذاشت.
  شلوار بالا کشید.
  همه به آشپزخانه رفتیم و چیزی نوشیدیم.
  چیزی دیگر.
  و این‌گونه جهان از عصر به درون شب رفت.

  * Guy

  برهنه‌های بونار*

  همسرش. چهل سال آزگار نقاشی‌ش را کشید.
  همیشه همان. برهنه‌ی آخرین نقاشی‌ش
  همان نخستین برهنه‌ی جوان است. همسرش.

  آن‌سان که او جوانی ِ زن را به خاطر داشت.
  زمانی که جوان بود. همسرش در بستر.
  برابر ِ آینه بر میز آرایش. برهنه.

  همسرش با دست‌هاش زیر پستان‌ها
  در حال نگاه به باغچه.
  خورشید که گرما و رنگ می‌بخشد.

  هر چیز زنده‌ای در رشد تمام.
  او جوان و لرزان و آن همه خواهان.
  وقتی زن مرد، زمانی به نقاشی ادامه داد.

  چند منظره. بعد مُرد.
  و کنار ِ او به خاک سپرده شد.
  همسر جوانش.

  * Bonnard

  رقص گام آهسته*

  صبح‌های درخشان.
  روزهایی که بسیار می‌خواهم و هیچ.
  تنها همین زندگی، و دیگر هیچ.
  و با این همه آرزو می‌کنم تا کسی به دیدار نیاید.
  اما اگر کسی آمد، امیدوارم که او باشد.
  با ستاره‌های الماس بر نوک کفش‌هاش.
  دختری که دیدم گام آهسته می‌رقصید.
  رقصی کهن.
  رقص گام آهسته.
  می‌رقصید آن‌‍‌سان که باید رقصیده می‌شد.
  به شیوه‌ی خود.

  * Minuet، رقص گام آهسته‌ی متداول در سده‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی

  به‌ترین وقت ِ روز

  شب‌های سرد ِ تابستان.
  پنجره‌ها باز.
  چراغ‌ها روشن.
  میوه در ظرف.
  و سر ِ تو بر شانه‌ی من.
  این خوش‌ترین لحظه‌های روز.

  با نادیده‌ گرفتن سحرگاهان، البته.
  و زمان ِ پیش از نهار.
  و پایان ِ عصر، و غروب‌ها.

  من اما شب‌های تابستان را دوست می‌دارم.
  فکر می‌کنم، بیش‌تر حتا، از همه‌ی زمان‌های دیگر.
  کار روز انجام شده.
  و کسی دست‌اش به ما نمی‌رسد.
  یا نیز هر زمان ِ دیگری.

  دیروز

  دیروز زیرجامه‌ی پشمین ِ مرد ِ پیر را پوشیدم.
  راندم تا انتهای ِ جاده‌ی یخ‌بسته
  و دمی گذراندم با هندی‌شمردگان ِ ماهی‌گیر.
  آب تا بالای چکمه‌هام می‌رسید.
  چهار مرغابی دم نیزه‌ای دیدم بر فراز ِ نهر در پرواز.
  چه فرقی می‌کند که فکرم جای دیگری بود
  و درست نشانه نرفتم.
  یا که جوراب‌هام یخ زده بود.
  مثل همیشه دست‌ خالی ماندم و دیر به نهار رسیدم.
  می‌شد بگویی روز ِ من نبود. اما بود!
  می‌توانم جای دندان‌های او را در همان شب نشان دهم.
  کبودی ِ امروز ِ لب‌هام، به یادم می‌آورد این را

  انتظار

  به چپ در بزرگ‌راه
  و سراشیب ِ تپه.
  جاده دو شاخه می‌شود.
  باز به چپ.
  سمت ِ چپ برکه‌ای است.
  مستقیم برو.
  نرسیده به انتهای جاده
  راه دیگری است.
  همان را بگیر و نه راه ِ دیگری را.
  وگرنه، زندگی‌ت برای همیشه ویران خواهد شد.
  کلبه‌ای چوبی می‌بینی با بامی فروریخته، در سمت ِ چپ.
  آن خانه نیست.
  خانه‌ی بعدی، درست پس از سربالایی.
  خانه‌ای با درختان ِ پر میوه.
  آن‌جا که فلوکس، یاس ِ زرد و همیشه بهار می‌رویند.
  خانه‌ای که زن بر درگاه ایستاده با آفتاب در موهاش.
  همانی که همیشه به انتظار ِ توست.
  زنی که دوست‌ات می‌دارد،
  و می‌تواند بپرسد:
  «کجا بودی؟»

  دو جهان

  هوای سنگین
  با رایحه‌ی زعفران،

  بوی خوش ِ زعفران،
  می‌بینم که خورشید ِ لیمویی پنهان می‌شود،

  آبی ِ دریا
  به تیره‌گی ِ زیتونی می‌رود.

  پژواک ِ نور را از آسیا می‌بینم،
  به گاهی که

  نازنین ِ من در خواب می‌جنبد
  و نفس می‌کشد و باز می‌خوابد،

  بخشی از این جهان
  که جدا می‌شود از آن.

  واژه‌ی عشق

  نمی‌آیم اگر صدام بزند
  حتا اگر بگوید دوستت می‌دارم،
  به ویژه همین،
  حتا اگر سوگند بخورد
  که این همه هیچ نیست
  جز عشق عشق.

  نور ِ این اتاق
  همه چیزی را می‌پوشاند
  یک‌سان؛
  حتا بازوم سایه‌ای نمی‌اندازد،
  نیز همان که روشن شده از نور.

  اما واژه‌ی عشق-
  واژه تیره می‌شود،
  سنگین می‌شود و به لرزه می‌افتد،
  می‌خورد، ارتعاش و تشنج
  یافتن ِ راهی بر این برگ ِ کاغذ
  تا که به آرامش برسیم
  در گلوی شفاف‌اش و هنوز جدا،
  درخشان، باسن و ران،
  موی رهای تو
  که درنگ نمی‌شناسد.

  به جست و جوی کار

  همیشه قزل‌آلای رودخانه خواسته‌ام
  برای صبحانه.

  ناگاه، راه ِ تازه‌ای می‌یابم
  در رسیدن به آبشار.

  شتاب می‌کنم.
  بیدار می‌شوم،

  زنم می‌گوید،
  داری خواب می‌بینی.

  اما وقتی می‌خواهم برخیزم
  خانه کج می‌شود.

  کی خواب می‌بیند؟
  زنم می‌گوید، عصر است حالا.

  کفش‌های تازه‌م، براق،
  به انتظار ِ من بر درگاه.

  انگشتان ِ پا

  این پا تنها آزارم می‌دهد.
  پاشنه، قوس، مچ –
  خلاصه راه رفتن برام دردناک است.
  بیش از همه انگشتان‌اند
  که به درد سرم انداخته‌اند.
  این «انگشتان ِ پا»
  با هم‌این نامی که دارند. به راستی!
  دیگر لذتی نمی‌برند از رفتن به تشت ِ آب داغ،
  یا در جوراب ِ کشمیر.
  جوراب ِ کشمیر، بی جوراب، دم‌پایی، کفش.
  نوار ِ مچ بند ِ محکم – هیچ کدام
  فرقی نمی‌کند برای این انگشتان ِ لعنتی.
  شل ِ و افسرده به چشم می‌آیند حتا،
  انگار کسی ماده‌ی مخدر تزریق‌شان کرده باشد.
  خم می‌شوند بی جان و گنگ، چیزی بی خاصیت.
  چه مرگ‌شان است این‌ها؟
  به چه دردی می‌خورند این انگشتان
  که دیگر هیچ جنبشی ندارند؟
  این‌ها انگشتان من‌اند؟
  یادشان رفته زمان ِ خوش ِ گذشته،
  که چه‌گونه می‌زیستند؟
  همیشه سر فراز می‌کردند،
  با نخستین آهنگ ِ رقص.
  نخستین به پای‌کوبی ِ شادان.
  نگاه‌شان کن. نه، ول‌شان کن.
  نمی‌خواهی که ببینی‌شان، حلزون‌های بی‌غلاف را.
  تنها با درد و زحمت زمان ِ گذشته را به یاد می‌آرند
  زمان ِ خوش گذشته.
  شاید می‌خواهند به تمامی از گذشته ببُرّند،
  دوباره آغاز کنند،
  به زیر خاک روند،
  تنها زندگی کنند
  در خانه‌ی بازنشسته‌گی
  جایی در دره‌ی یاکیما (Yakima).
  اما زمانی بود که از انتظاری
  کش و قوس می‌آمدند
  به سادگی
  خم می‌شدند از لذت
  در ساده‌ترین انگیزش،
  از خُردترین چیزی.
  حس ِ پیراهنی ابریشمین
  در انگشتان، مثلن.
  صدایی دل‌نشین،
  لمس ِ پشت گردن،
  حتا نگاهی گذرا.
  یکی پس از دیگری.
  صدای پاشنه‌ی کفش
  که در می‌آمد از پا،
  باز شدن دکمه‌ی پستان‌بند،
  لباس که می‌سُرید از تن
  بر کف ِ سرد ِ چوبین.

  نامه

  عزیزم، خواهش می‌کنم آن دفترچه یادداشت را که روی میز ِ کنار تخت گذاشته‌ام برام بفرست. اگر روی میز نباشد، حتمن زیر آن است. یا حتا زیر تخت! یک جایی باید باشد. اگر دفترچه یادداشت نباشد، بی گمان چند سطری است که روی کاغذ ِ جدا نوشته‌ام.
  اما می‌دانم که باید باشد. راجع به همان چیزی است که از دوست پزشک‌مان، روت[Ruth]، شنیدیم درباره‌ی آن پیرزن هشتاد و چندساله، «کثیف و پوشیده از چرک» – واژه‌گان پزشک- که آن قدر به خود نرسیده بود که لباس‌هاش به تن‌اش چسبیده بود و کمک‌های اولیه باید اول آن را از تن جدا می‌کرد.
  مدام می‌گفت:»شرمنده‌ام. ببخشید.»
  بوی بد ِ لباس چشمان ِ روت را می‌سوزاند. ناخن ِ انگشتان ِ پیرزن چنان رشد کرده بود که خمیده بود بر انگشتان.
  می‌جنگید برای نفس کشیدن، چشمان‌اش از ترس به قفا می‌رفت. اما هنوز جان ِ آن داشت که سرگذشت‌اش را برای روت بگوید. تازه کار خیابان مدیسون [Madison Avenue] بود و وقتی برای رقصیدن به فولیس برژه [Folis Bergére] در پاریس رفت، پدرش او را از ارث محروم کرد.
  روت و چندتایی از کارکنان کمک‌های اولیه خیال کرده بودند هذیان می‌گوید. اما پیرزن نام پسر ِ رانده‌شده‌ش را گفت که همجنس‌گرا بود و میخانه‌ی همجنس‌گرایان همان شهر را داشت. پسر همه‌ی حرف‌اش را تایید کرده بود. همه‌ی حرف‌های پیرزن حقیقت داشت.
  بعد ایست قلبی گرفت و در آغوش روت مرد.

  اما می‌خواهم ببینم چه چیز بیش‌تری از شنیده‌هام یادداشت کرده‌ام.
  می‌خواهم ببینم که آیا دوباره ممکن است آفریدن تصویری از شصت سال پیش، آن‌گاه که زن ِ جوان ِ زیبا، ثابت قدم، با عزم ِ موفقیت در فولیس برژه، سوار کشتی شد در له هاور [Le havre]، تا برقصد و هم‌زمان بپرد، لباس ِ پَر بپوشد و جوراب توری، برقصد و برقصد، بازو به بازوی زنان ِ جوان ِ فولیس برژه دهد، جسورانه راه برود در فولیس برژه. شاید در همان دفترچه یادداشت جلد آبی باشد، که تو به من دادی، وقتی از برزیل بازگشتیم. می‌توانم دست‌خط خودم را ببینم کنار ِ نام ِ اسب ِ مسابقه در میدان ِ رو به روی هتل: لرد بایرون. اما آن زن، نه کثافت، مهم نیست، حتا اگر وزن‌اش سیصد پاوند بوده باشد.
  برای حافظه مهم نیست که چه چیزی زنده است و تن چه رنجی می‌کشد. روت وقتی دوران دانشجویی‌ش را به یاد می‌آورد، تعریف می‌کرد «وقتی به عنوان دانشجویان جوان به دستان ِ جسدی خیره بودیم، چیزی از هویت فهمیدم. آن‌جاست انسان، بلندترین انسان، دستان…» و دستان ِ زن.
  یادداشتی برداشتم،
  انگار بتوانم ببینم، آن‌گاه، دستان‌اش کنار ِ باسن ِ لاغرش قرار گرفت که روت رها کرده بود، و پس از آن دیگر نمی‌توانست از یاد ببرد.

  مرغ ِ زرین پر

  برای تس

  فکر کن بگویم تابستان،
  واژه‌ی «مرغ زرین پر» را بنویسم،
  در پاکتی بگذارم،
  ببرم بالای تپه و پیش اتوبوس.
  نامه‌ام را که باز کنی
  آن روزها را به یادخواهی آورد
  و این‌که چه اندازه،
  به درستی چه اندازه، دوستت می‌دارم.

  از میان ِ شاخه‌ها

  پایین، زیر ِ پنجره، بر ایوان،
  چندین پرنده‌ی بی‌نوا می‌آیند روی میز غذا.
  فکر می‌کنم، هم‌این پرندگان، که هر روز می‌آیند
  به جنگیدن بر سر ِ غذا.
  می‌نالند آن وقت‌ها، آن وقت‌ها،
  و نوک می‌زنند به هم.
  بله، وقت‌اش رسیده است.
  آسمان همه‌روز تیره است، باد از غرب می‌وزد
  و سر ِ آرام گرفتن ندارد…
  دست‌ات را زمانی به من ده.
  دستانم را بگیر.
  بله، خوب بگیر.
  محکم فشار بده.
  زمانی بود که می‌اندیشیدیم زمان از آن ِ ماست.
  آن وقت‌ها، آن وقت‌ها
  می‌نالند پرندگان ِ ژنده.

  شعر » تو نمی دونی عشق یعنی چی» پیش‌تر با برگردان این قلم در «کتاب شعر» گذاشته شده است. این شعر، کار نخست از همین دفتر همه‌ی ما است. برای کامل شدن، بار دیگر در این‌جا می‌آورم.

  تو نمی دونی عشق یعنی چی

  بوکووسکی (Bukowski) گفت تو نمی دونی عشق یعنی چی
  51 سال دارم خوب نیگام کن
  عاشق ِ اون دختره‌م
  سخته پا پیش بذارم
  اما می‌دونم که اونم حسابی به‌م نظر داره
  خوب همه چی همون جوری پیش می‌ره که باس بره
  می‌خزم تو خون‌شون و اونا نمی‌تونن بیرونم کنن
  سعی می‌کنن همه چیزمو فراموش کنن
  اما آخرش همه شون با پاهای خودشون برمی‌گردن
  همه شون برگشته‌ن
  جز اون یکی که به گور سپردمش
  واسه‌ش گریه کرده‌م
  اما اون وقتا راحت گریه‌م می‌گرفت
  بابا نذار مشروب ِ سنگین بخورم
  اون وقت بد می‌شم
  این جا با شما هیپی‌ها
  می‌تونم همه‌ی شب بشینم و آبجو بنوشم
  می‌تونم چهل تا از این آبجو رو بریزم تو خندق بلا
  و هیچی نشه چون مث آب خوردنه واسه‌م
  اما بذار از مشروب سنگین بنوشم
  اون وقت چهل تا رو از پنجره پرت می‌کنم پایین
  آره از پنجره پرت می‌کنم پایین
  این کارو کرده‌م
  اما تو نمی‌دونی عشق چیه
  نمی‌دونی چیه چون هیچ وقت عاشق نشدی
  به همین سادگی یه
  حالا اون دختر جوونه که خوشگله با منه
  صدام می‌کنه بوکوسکی
  با اون صدای زیک زیکی‌ش می‌گه بوکوسکی
  و من می‌گم چیه
  اما تو نمی‌دونی عشق چیه
  دارم به‌ت می‌گم چیه
  اما تو گوش نمی‌دی
  اگه عشق تو این سالن پاشه
  و یه لگد در ِ کون‌تون بزنه
  هیچ کدوم تون نمی‌شناسین ِش
  همیشه گفته‌م که شعر خونی‌ها بهونه‌س
  نیگا کن من 51 سالمه و زیر و بالاشو دیده‌م
  می‌دونم که اینا بهونه‌س
  اما به خودم گفتم بوکوسکی
  گشنه موندن ِ تو بهونه‌ی بیشتریه که
  خب این جاییم و هیچی همونی نیست که باس باشه
  اون یارو راستی اسمش چی بود گالوِی کینل (Galway Kinnel)
  عکس‌شو تو یه مجله دیدم
  دهان قشنگی داره می‌دونم
  اما اون معملمه
  اَکه هِی می‌تونی خیال‌شو بکنی
  اما شماها هم لابد معلم هستین
  حالا دارم به تون توهین می‌کنم
  نه تا اون وقت اسم شو نشنیده بودم
  و اونم نه
  همه شون موریانه‌ن
  شاید این تو وجودمه که دیگه زیاد نمی‍خونم
  اما اون جور آدما که آبرو و حیثیت دست و پا می‌کنن
  با پنج شیش تا کتاب
  موریانه‌ن
  واسه چی همه‌ی روز به موزیک کلاسیک گوش می‌دی
  نمی‌تونی فکر کنی که اون می‌گه
  بوکوسکی واسه چی همه‌ی روز به موزیک کلاسیک گوش می‌دی
  تعجب می‌کنی لابد شاید هم نه
  نمی‌تونی باور کنی که یه عوضی دهن چاک مث من
  همه‌ی روز بتونه به موزیک کلاسیک گوش بده
  برامس راخمانینف بارتوک تله مان
  بدمصب تو یه سوراخی مث این جا نمی‌تونم بنویسم
  خیلی آرومه خیلی دار و درخت داره
  شهرو دوس دارم اون جا جامه
  هر روز صبح موزیک کلاسیک می‌ذارم
  و می‌رم پشت ماشین تحریر می شینم
  یه سیگار روشن می‌کنم و شروع می‌کنم به کشیدن و این جوری نیگا می‌کنم
  و می‌گم بوکوسکی تو مرد خوش‌بختی هستی
  بوکوسکی تو از همه چی گذشتی
  و مرد خوش‌بختی هستی تو
  و دود ِ آبی بالای میز
  و از پنجره به خیابون دِلونگ پره (Delongpre) نیگا می‌کنم
  و آدما رو می‌بینم که تو پیاده رو این ور و اون ور می‌رن
  و یه پک به سیگارم می‌زنم این جوری نیگا می‌کنم
  و بعدش سیگارو می‌ذارم تو زیرسیگاری
  یه نفس ِ دِبش می‌کشم
  و شروع می‌کنم به نوشتن
  به خودم می‌گم بوکوسکی زندگی اینه
  خوبه آدم فقیر باشه خوبه آدم بواسیر داشته باشه
  خوبه آدم عاشق باشه
  اما تو که نمی‌دونی اون چیه
  تو نمی‌دونی عاشق بودن یعنی چی
  اگه ببینی‌ش می‌فهمی چی می‌گم
  فکر می‌کرد می‌خوام بیام این جا
  و با یه دختر برم تو رخت‌خواب
  می‌دونست اینو
  به‌م گفت که می‌دونه
  بد مصب من 51 سالمه و اون 25 سال
  و عاشق ِ هم یم و اون حسوده
  خیلی خوشگله
  گفت به‌م که چشامو با ناخن در می‌یاره
  اگه این جا با یه دختر برم تو رخت‌خواب
  نیگا کن حالا عشق تو چشاته
  اما شماها چی می‌دونین از عشق
  بذار اینو بت بگم
  تو زندون مردایی رو دیده‌م که خیلی بیش‌تر کلاس دارن
  تا اونایی که دور و بر ِ دانشگاه می پلکن
  و به شعرخونی می‌یان
  اونا زالوآیی‌ن که می‌یان ببینن
  جورابای شاعر کثیفه یا نه
  یا که زیر بغلش بو می‌ده یا نه
  باور کن از خیالات بیرون‌شون نمی‌یارم
  اما می‌خوام که این یادت بمونه
  که امشب فقط یه شاعر تو این سالنه
  که امشب فقط یه شاعر تو این شهره
  که امشب شاید فقط یه شاعره تو این کشوره
  و اون من‌ام
  شماها چی می‌دونین از زندگی
  شما ها اصن چی می‌دونین
  کدوم یکی از شما رو بی کار کرده‌ن
  یا کدوم‌تون یه وقتی زن‌شو زده
  یا کدوم‌تون یه وقتی از زنش خورده
  منو پنج بار از sears and Roebuck بیرونم کرده‌ن
  بیرونم کردن و دوباره گرفتنم
  وقت 35 سالم بود واسه‌شون تو بازار سهام کار می‌کردم
  بعدش درِکونی به‌م زدن که پول خورد دزدیده‌م
  می‌دونم این چیه توش بوده‌م
  حالا 51 سالمه و عاشقم
  اون دختر کوچولو که می‌گه
  بوکوسکی
  و من می‌گم چیه و اون می‌گه
  من فکر می‌کنم که تو فقط زر زیادی می‌فروشی
  و من می‌گم عشق من تو منو می‌فهمی
  اون تنها دختر تو این دنیاس
  مرد یا زن
  به من چه مربوط
  اما تو نمی‌دونی عشق چیه
  همه‌شون دست آخر اومدن سراغ خودم
  همه‌شون برگشتن
  جز اون یکی که واسه‌ت گفتم
  همونی که خودم دفنش کردم
  هفت سال با هم بودیم
  خیلی با هم نوشیدیم
  چند تا ماشین نویس تو این سالن می‌بینم
  شاعر نمی‌بینم
  و تعجب هم نمی‌کنم
  باس عاشق باشی تا بتونی شعر بنویسی
  و تو نمی‌دونی عاشق بودن یعنی چی
  این مشکل خودته
  یه مشروب بده به‌ام
  همین جوری خوبه یخ نمی‌خواد
  خوبه همین جوری خوبه
  خب بذار شروع کنیم حالا
  می‌دونم چی گفته‌م اما می‌خوام یکی دیگه بنوشم
  مزه‌ش محشره
  خب بذار ادامه بدیم بذار تمومش کنیم
  اما مواظب باش که کسی
  زیاد به پنجره نزدیک نشه .