مهشید امیرشاهی · گفتگو · داستان ایران

گفتگو با مهشید امیرشاهی- استکهلم اوت ۲۰۰۸