برچسب: آلن باديو

در باب شر- مصاحبه ای با آلن باديو ، فيلسوف معاصر فرانسوى

در زمانه‌ای که به هر سوی می نگریم دست‌ها به علامت تسلیم بالا رفته‌ و بندرت صدایی شنیده می شود،این مصاحبه خواندنی است

Alain Badiou

ترجمه ی فارسی مصاحبه توسط آقای صالح نجفی در دو بخش در شرق چاپ شده است

بخش یک

بخش دو

سایت اصلیCabinet- فصلنامه ی هنر و فرهنگ ، زمستان ۲۰۰۱