اتاق پُرغبار- اصغر عبداللهی

  « ارزش هر جمله در شخصیتی است که آن را بیان می‌کند زیرا در حقیقت هیچ‌کس حرف تازه‌ای برای زدن ندارد.»
  جوزف کنراد 

  اتاق کوچک الفی نیمه تاریک بود و در و دیوار و اشیاء و لباس‌های آویزان از رخت‌آویز چوبی، و آباژور، یا زرد بود یا قهوه‌ای رنگ یا قرمز و شعله‌ی شمعی که می‌سوخت، تکان نمی‌خورد چون باد به اتاق نمی‌آمد.
  – این صدای چیه ادنا،
  ادنا از پنجره به بیرون نگاه می‌کرد. خیابان دور دیواره‌ی فلزی پالایشگاه پیچ خورده بود و سمت راست که باغچه‌ی سبز خانه‌های کارمندان شرکت نفت بود، خلوت بود و فقط پاسبانی زیر سایبانی آجری یک ساختمان قرمز رنگ اداری ایستاده بود و کف دست‌هایش را مدام به‌هم می‌مالید و پا به پا می‌شد
  – صدای من این‌قدر ضعیف‌شده که تو نمی‌شنوی ادنا؟
  – داره بارون می‌آد.
  ادنا چرخید و به الفی پیر و سالخورده نگاه کرد که تخت دراز کشیده بود و فقط سرش از پتو بیرون بود و به سقف خاکستری اتاق زل زده بود.
  – گمون نمی‌کنم هیچ خاخامی تو شهر مونده باشه ادنا. به گمونت تو کنیسه خاخامی چیزی مونده که اگر من یه وقت …
  – ادنا با هر دو دست، پشت دامن پیراهن بلندش را صاف کرد و نشست روی صندلی لهستانی کنار پنجره.
  – وقتی این کار رو می‌کنی مثل دخترای شونزده‌ساله می‌شی ادنا.
  – کدوم کار؟

  متن کامل داستان

شكل‌ حادثه‌ و راز مفهوم- اصغر عبداللهی


(يادداشتی بر مجموعه داستان «تابستان همان‌سال» نوشتة ناصر تقوايی)
… اما هرچه‌ هست‌ از «تابستان‌همان‌سال‌» می آيد، از تصاوير در هم‌ شده ی مردان‌ جوان‌ مهاجر كه‌ از سرِ بیهودگی، لج‌بازو يك‌دنده‌ شده‌ بودند و حوصله هيچ‌ كس‌ و هيچ‌چيز را نداشتند و كم‌ حرف‌ بودند وتصوير غروب‌ خوب‌ در ذهن‌شان‌ مانده‌ است‌.
متن کامل