داستان جهان

مرگ – توماس مان

   

  پائيز آمده است و تابستان ديگر باز نمى‏گردد؛
  ديگر هرگز تابستان را نخواهم ديد.
  دريا تيره و آرام است، و بارانى ريز و دلگير مى‏بارد.
  امروز صبح كه باران را ديدم،
  به تابستان وداع گفتم و سلامى كردم به چهلمين پائيزِ زندگيم،
  كه خود از راه رسيده است
  و با خود آن روزى را به همراه مى‏آورد
  كه گه گاه تاريخش را آرام پيشِ خود تكرار مى‏كنم،
  با حرمتى و با هراسى نهان.
  ادامه