روشنک بیگناه · شعر ایران

۳ شعر از روشنک بیگناه

«قبل از رسیدن» تازه‌ترین مجموعه شعر روشنک بیگناه است. حدود ۷۰ شعر که در ۷ سال سروده شده است(۲۰۰۸-۲۰۰۲). برای تهیه کتاب می توانید با «کتاب شعر» به آدرس (ketabeshear@gmail.com)تماس بگیرید. سه شعر زیر از این مجموعه انتخاب شده است.

  ۱
  وسواس 

  سفری که می‌شوم
  کفش‌ها را جفت می‌کنم
  روی میز دستمال می‌کشم
  چه خواهند گفت
  ساکنان بعدی
  از حضور غایبی که این‌طور
  خود را
  همه جا پهن کرده است؟

  ۲
  مراسم

  مُرده‌ها چقدر زیاد شده‌اند
  صدا برای بدرقه کم می‌آید
  شهر را دعوت کنیم
  بلندگوها را برق بیندازیم
  و هی فوت کنیم
  برای هر مُرده
  دو نفر سخنران
  و کسی که موهایش را
  بیفشاند بر شانه‌هایش و
  چشمی تر کند؟

  ۳
  تمام من

  تمام من چهره‌ای می‌شود
  ذره ذره خالی
  از قاب‌ها و نرده‌ها
  دیوارها و چمن‌های گوشت‌خوار

  برای دلی که هر روز
  خود را در ایوان می‌شوید
  حوله‌ای سپید بیاور

  هیچ چیر جابجا نمی‌شود

 

آن سکستون · شعر جهان

نامه‌ آن سکستون- مترجم: روشنک بیگناه


نامه‌ای را که در زیر می‌خوانید، آن سکستون در سال ۱۹۶۵ در پاسخ به شاعری جوان نوشته‌است و در کتاب «نامه‌های آن سکستون» به چاپ رسیده‌است. او در طول زندگی ۴۶ ساله‌اش صدها نامه به دوستان، همکاران، و خانواده‌اش نوشته‌است که در این کتاب جمع آوری شده‌است. کلماتی که در متن ِ دست نویس ناخوانا بوده، در کتاب به صورت نقطه‌چین مشخص شده‌است.
«روشنک بیگناه»

جاناتان کروسوی عزیز

 

نامه‌ات خیلی جالب است ، نمی‌شود گفت چه جور و همین کار مرا مشکل می‌کند که بتوانم به گونه‌ای نظر بدهم و برایت مرز تعیین کنم که توصیه یا کمک مفیدی باشد.
اول از همه، اجازه بده بگویم که به نظر من شعرهایت جذاب، وحشتناک مواج، پر از فراز و نشیب… و شاید با ارزش هستند، همراه با لحظه‌هایی درخشان . اما در آنها خلاء عظیم کنترل، استفاده‌‌ی بد از وزن، و ضعف‌هایی می‌بینم که اطمینان دارم، در آینده یاد می‌گیری تصحیح‌شان کنی. پیش‌گو نیستم اما فکر می‌کنم اگر یاد بگیری روی شعرهایت کار کنی، اگر وقت بگذاری، اگر جرأت کنی روی یک شعر چهار ماه کار کنی- به جای این‌که فقط بگذاری معجزه‌ای (آن‌طور که حس کرده‌ای) از قلمت جاری شود و بعد آن را به بهانه نامنظم بودن رها کنی- موفق خواهی شد.
جهنم، خود من هم نامنظم هستم . در همه چیز بجز کارم… و انضباط دوباره کارکردن روی شعر… به سوی… پیدا کردن چیزیست که شعر… وسوسه‌ی اولین فقط یک … است و شاید بیشتر اوقات، شاعران آن را به طور غریزی دارند. اما آن‌چه با این قریحه انجام می‌دهی ترا از بقیه متمایز می‌کند. به نظر می‌رسد همه در این دنیا شعر می‌نویسند. اما فقط چند نفر تا آسمان صعود می‌کنند. کارهایی که فرستاده‌ای نشان می‌دهد که تو هم می‌توانی صعود کنی اگر اول این را توی کله‌ا‌ت فرو کنی که باید الماس‌های نتراشیده‌ات را دوباره و دوباره صیقل دهی.
اگر این برایت ممکن نیست، فکر می‌کنم به جایی نمی‌رسی و راهی هم که برای چاپ کارهایت در پیش گرفته‌ای چیزی را عوض نمی‌کند. در آخر، این شعر است که اهمیت دارد. من حس می‌کنم تو باید کارت را روی آن متمرکز کنی نه روی پیدا کردن جایی برای چاپ. فکر می‌کنم خوب است بتوانی به طور مستمر برای سه چهار سالی با کسی کار کنی.
اما درباره‌ی دیوانگی… جهنم، بیشتر شاعران دیوانه هستند. این مسئله کسی را واجد شرایط برای هیچ کاری نمی کند . دیوانگی، تلف کردن وقت است. چیزی خلق نمی‌کند. اگرچه من هم اغلب خل هستم و هستم و به آن واقفم. با این حال با آن می‌جنگم چون می‌دانم چه عقیم، چه بیهوده، چقدر تاریک… هیچ چیزی از آن نمی‌روید و تو، در این میان، فقط مانند حلزونی به درون آن فرو می‌روی.
توصیه:
از نامه‌نویسی به شاعران درجه یک آمریکا دست بردار. این پررویی بدی‌ست. من هرگز در زندگی روی آن را نداشته‌ام که بی‌مقدمه، با این‌که همیشه دلم می‌خواسته است، همین‌طوری برای راندال جارل نامه بنویسم. این کار از نشناختن جایگاه است. می‌خواهم بگویم چنین کسانی روزانه ده‌ها نامه از خوانندگان و علاقمندانشان دریافت می‌کنند و وقتی برای جواب دادن ندارند. در این میان، این شاعران (علاقمند یا هر چیز دیگر) باید با شاعران جوان دیگری که هنوز در راه هستند ارتباط بگیرند و نه با شاعران تثبیت شده‌ای که به ستاره‌ها رسیده‌اند ولی مشکلات فراوان خودشان را هم دارند. بی پولی، نگرانی از آینده شعر خودشان. مجله‌ها را ( که همه را هم می‌شناسی) بخوان و برایشان بنویس و با شاعرانی مثل خودت تماس بگیر. آن‌ها هم مثل تو تنها و آماده هستند و بیشتر از شاعران بزرگی مثل لوول، کونیتز، و جارل کمکت خواهند کرد . کسانی که در آمهرست می‌شناسی (مانند هونیگ) برای این کار مناسبند. نمی‌خواهم ترا رد کنم جان، فقط واقع بین هستم.
طرح‌هایت عالی‌اند و عجیب. این جور چیزها را می‌توان در لحظه‌هایی که الهام به تو هجوم می‌آورد رها کنی. اما شعرها، از آنجایی‌که فکر می‌کنم هدفت شاعر بودن است، پس باید کار کنی. من حرفی را می‌زنم که به آن مطمئنم. به هر حال معتقدم که هونیگ درست می‌گوید. یا روی شعرت کار کن یا همه چیز را فراموش کن. لحظه‌های درخشان توأم با تصاویر کافی نیستند.
من هم این راه را رفته‌ام. تا زمانی که یاد نگرفتم با تمام وجود کار کنم، یک شعر واقعی آفریده نشد.
اما اگر به بوستون آمدی و ماشین داشتی و راه وستن را پیدا کردی شاید بتوانم ترا ببینم. با این نامه نمی‌خواهم ترا برانم اما مطمئنم که دارم سعی می‌کنم حقیقت را بگویم.
فکر می‌کنم کتاب را به شکل شخصی چاپ کردن وقت تلف کردن است. مرد! بنشین کار کن و بگذار وقت چاپ کردن خودش از راه برسد، حتی اگر پانزده سال دیگر هم طول بکشد. مهم نیست، برای شعر بجنگ. انرژیت را برای آن بگذار. بگذار نیروی انضباط بر دیوانگی غلبه کند. تو می‌توانی، من این کار را کرده‌ام. چرا تو نتوانی؟ از چیزهای آسان دور بمان. به سوی ستاره‌ها حرکت کن یا حداقل برگرد و یک شعر را تا به آن اوج برسان و بعد شعر بعدی را.
کتاب نامه‌های ریلکه به یک شاعر جوان را داری؟ باید آن را بگیری و بخوانی و دوباره بخوانی. آن را مثل انجیل بخوان. آرزو می‌کنم می‌توانستم کلمه به کلمه‌ی آن را روی چشمانم حک کنم.
موفق باشی و باز هم برایم بنویس.

 

 

 

شعرهای آن سکستون به ترجمه روشنک بیگناه را در این‌جا و این‌جا بخوانید.
شعرهای آن سکستون به ترجمه یاشار احمد صارمی را در
آن‌جا بخوانید.

 

 

روشنک بیگناه · شعر ایران

سه شعر از روشنک بیگناه

  ۱ 

  خواب هم می‌آید روزی
  خواهی دید
  با صورتک‌هایی آویزان بر دیوار

  چشمی بازمی‌شود
  دری قفل

  عصری تعطیل
  کشتی پهلو‌می‌گیرد
  لنگر‌ها زنگ‌زده
  پنجره‌ها تخته‌کوب

  مرز می‌شکند
  پرده می‌افتد .

  ۲


  آن گوشه می‌ایستد
  در تاریکیپرده‌ی خالی چشم می‌دوزد به من
  چرا به من؟ 

  ۳


  همان وقت‌ها هم پیدا بود
  از صدای ناشی در
  یا بارانی که
  فروشندگان دوره‌گرد را بیچاره کرده بود
  باید می‌آمدی
  تا من از پشت مجسمه‌ها بیرون بیایم
  زمین چند بار بگردد
  تا این گلبرگ‌های خیس
  میان زرورق‌های روز پیر نشوند
  باید می‌آمدم
  تمام قطار‌های عالم هم دیر می‌رسیدند
  اگر برف
  فرودگاه‌ها را می‌پوشاند
  باز هم شانه‌هایت روی همین کاغذ نشسته بودچند بار دیگر بگردد دوران خوبست؟ 

شیموس هینی · شعر جهان

فراخوان- شیموس هینی


  تر جمه – روشنک بیگناه
  فراخوان 

  گفت: «گوشی رو نگهدار،
  همین الان می رم میارمش
  هوا اونقدر خوبه که اون
  تصمیم گرفت علف هرزه ها رو وجین کنه.»

  بعد او را دیدم
  بر روی دستان و زانوانش
  پای ساقه های تره
  دست می کشد، نگاه می کند، جدا می کند
  و آرام بیرون می کشد
  هر چه را که جا نیفتاده، ضعیف و بی برگ است
  شاد از ریشه کن کردن علف های هرز
  در عین حال کمی هم با حس گناه

  و بعد خود را یافتم در حال گوش دادن به

  طنین بلند و یک نواخت تیک تاک ساعت راهرو
  آنجا که تلفن بی حضور کسی رها شده است
  در آرامش جامِ آینه
  و نور آفتاب بر پاندول ها

  و از فکرم گذشت اگر این روزها بود
  مرگ همه راهمینطور فرا می خواند

  بعد صدایش را شنیدم
  و نزدیک بود به او بگویم دوستش دارم .

  برگرفته از «کتاب شعر»