به جای نامه- ضیاء موحد

   

  اینجا

  درهای باغ‌ها

  تا عصر نیمه باز است

  پا می نهی به باغگل‌های خیس را می‌بینی

  وچهره ها فراموشت می‌شوند

  و باز

  ناگهان به خیابان می‌رسی

  گویی کسی صدایت کرده است

  و باز

  انبوه چهره‌ها را می بینی

  زیبا

  عبوس
  خشک

  و این همه

  در پشت چهره ای که نمی بینی

  گم می شوند


  استکهلم- اوت 1991