محمود داوودی · شعر ایران

۳۱ شعر با صدای شاعر – محمود داوودیگفتم دوستان را در لذتِ شنیدن شعرهای کتاب«چند صحنه»شریک کنم. ۳۱ شعر با صدای شاعر همراه با موزیک مایلز دیویس. گفتم مایلز دیویس یاد حرفی از او افتادم در باره سرچشمه‌ی قدرت موسیقیایی نهفته در کارهایش، می‌گوید: شنیدن موسیقی به شکلی که من می‌شنوم‌ موهبتی است که همیشه با من بوده، نمی‌دانم از کجا می‌آید،فقط می‌شنوم و در آن شک نمی‌کنم.
«باغ در باغ»

برای شنیدن هر شعر می‌توانید روی نام شعر کلیک کنید.
شعر وصدا: محمود داوودی
موزیک: مایلز دیویس
(Kind of Blue) 

۱.این غربت است
۲.پاییز


۳. لرزان


۴. باغ گمشده 


۵. سال هاست


۶. مثل ما می شویم 


۷.هتلی در روسیه


۸. دکتر آستروف 
۹. چرا باید اعتراف کنم


۱۰.جست‌و‌جوی پروانه، شب، کودک


۱۱.در زمان و مکان مقرر


۱۲.فقط سکوت مانده کنارم 


۱۳.ساعت درست


۱۴.میان نقطه‌ی روشن


۱۵.پیغام امروز


۱۶.دقیقه‌ها عبور می‌کنند


۱۷. با چشم روز


۱۸.خم شده روی پیش‌خوان


۱۹. چه کسانی را دوست دارم


۲۰.شاید جواب باید می‌دادم  


۲۱. چند صحنه بدون منطق ارسطویی

۲۲. چه خوب که هستم

۲۴. بدم نمی‌آید

۲۵.اشتباه می‌کنم 

۲۶.پنجه‌ی لرزان 

۲۷.اتاق برف

۲۸. پیاده‌ روی با نقشه


۲۸. آدرس

۲۹. دیگه بر نمی گردم

۳۰.گاهی اتفاق می‌افتد

۳۱. بازگشت از ترس